Wycieczki

Pilotaż

nowe-logo
OC przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek
OC/OW029/1011

„GÓRALSKO - ZBÓJNICKA  ANIMACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” – SPOTKANIA OUTDOOROWE (WYJAZDOWE)

 

Pobierz ofertę góralskiej animacji czasu wolnego w PDF

logo goralomania

Zapraszamy na strony: www.goralomania.pl oraz www.karpackiezboje.pl

 

SPOTKANIE Z FOLKLOREM NA WESOŁO!

Autorski program edukacyjny „Góralsko - zbójnicka  animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”, związany jest z krzewieniem wiedzy na temat szeroko pojętej góralszczyzny, folkloru, zwyczajów, obyczajów i tradycji górali karpackich oraz zbójnictwa karpackiego.

Możemy dojechać do Państwa gdziekolwiek sobie życzycie! Tą ofertę Karpacki Gazda kieruje do placówek edukacyjnych na terenie całego kraju, placówek turystycznych (hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, restauracji, karczm), które chciałyby zorganizować atrakcję dla wypoczywających u Nich turystów lub rodzin z dziećmi.

Nasz skład to 5 os. kapela góralska „Karpackie Zbóje”, harnaś Szlaku Zbójników Karpackich Leszek Młodzianowski oraz gawędziarz – multiinstrumentalista – Jacenty Ignatowicz.

 

Na bucku, na bucku listki cyrwieniejom,

ka sie nasi horni chłopcy popodziejom.

 

Spotkanie integracyjne z Karpackim Gazdą zawiera m.in.:

• nasz przyjazd do Państwa szkoły wraz ze sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym;

• interaktywne legendy - chętne dzieci uczestniczą w przedstawieniu, przebierane są w stroje góralskie i odgrywają łatwe role w gawędach i legendach

• nauka tańców zbójnickich i śpiewu góralskiego

• góralski humorystyczny występ gawędziarski podczas, którego dzieci wysłuchają ciekawych interaktywnych legend, zdawać będą zabawne „egzaminy” na zbójników, baców i juhasów;

• ciekawe regionalne warsztaty plastyczne (malowanie ptaszków beskidzkich, malowanie na szkle, wyrób kwiatków z bibuły);

• nauka rozpoznawania elementów stroju góralskiego i zbójnickiego.

 

Już Hań donzom Trzej Królowie

To zbójnicy Kroćpokowie

Kozdy niesie po baranie

Bydzie piecyń lo Cie Panie

 

Celem spotkania jest nauka poprzez zabawę - poznanie legend, stroju góralskiego, muzyki karpackiego regionu. Zbójnicka oferta edukacyjna przeznaczona jest m.in. dla dzieci i młodzieży. Zbójnicko – góralski występ w szkołach, innych placówkach turystycznych i edukacyjnych na terenie całej Polski, obejmuje humorystyczny występ gawędziarski podczas którego dzieci wysłuchują ciekawych interaktywnych legend o Janosiku i innych sławnych zbójnikach, zdają zabawne „egzaminy” na góralskie lubaski, zbójników, baców i juhasów. Podczas zajęć dzieci uczą się gwary górali beskidzkich, która niestety bardzo szybko zanika i trzeba uchronić ją od zapomnienia.

Rozwinięte liście, Dla zbójników szczęście,

Niech dobrze zbijają I chudobnym dają.

Dzieci i młodzież mogą sami spróbować stworzyć dzieło ludowe podczas warsztatów regionalnych. Podczas zajęć odbywają się warsztaty plastyczne takie jak np.: malowanie ptaszków beskidzkich, górali i zbójników, malowanie zbójników na szkle, wyrób kwiatków z bibuły itp.

Goroliczek z Żywca downi chodził w kyrpcach,

mioł zgrzebną koszule i kłobuczek z piórem.

Jednym z elementów programu edukacyjnego jest pokaz oryginalnego stroju górala karpackiego oraz hetmana zbójnickiego. Dzieci uczą się rozpoznawać stroje górali poszczególnych grup górskich w Karpatach oraz poznają nazwy elementów stroju góralskiego i zbójnickiego.

Podczas zajęć edukacyjnych odbywają się również zajęcia z Jacentym Ignatowiczem – finalistą IV edycji programu „Mam Talent”, który jest muzykiem, folklorystą, pedagogiem, znanym gawędziarzem – multiinstrumentalistą grającym na ponad 20 instrumentach ludowych. Jacenty Ignatowicz uczy dzieci i młodzież gry na unikatowych instrumentach muzycznych, takich jak dudy, róg pasterski, okaryna, multanki, piszczałki, fujarki pasterskie, trombita, róg pasterski, złóbcoki czy gęśle.  

Od bucka do bucka jaze do jawora

tam nase piniazki, tam naso komora.

W trakcie spotkań Jacenty Ignatowicz, występuje w autentycznym stroju góralskim, pokazuje unikalne zbiory muzyczne z regionu żywieckiego, który wyrósł na oficjalną stolicę zbójnictwa karpackiego. Podczas edukacyjnych lekcji dzieci nauczą się zbójnickich przyśpiewek i melodii góralskich. Jednym z elementów lekcji był by pokaz tańca zbójnickiego.  

W ramach programu edukacyjnego „Góralsko - zbójnicka  animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”, na góralskiej lekcji wyjazdowej odbywają się ponadto panele dyskusyjne dostosowane do wieku uczestników. Dodatkowym elementem promocji góralszczyzny mógłby być pokaz zbójnickiej kuchni (zbójnicki catering).

Edyć se jawoze, jawoze pękaty,

świycom sie pod tobom zbójnickie dukaty.

Zaproszeni przewodnicy górscy, historycy, geografowie, etnografowie, miłośnicy góralszczyzny, szefowie kuchni karczm regionalnych uatrakcyjniają swoją obecnością program zajęć lekcyjnych. W ramach zbójnicko – góralskiej lekcji edukacyjnej odbywają się również  góralskie prelekcje o zbójnictwie karpackim, architekturze i sztuce górali karpackich, a podczas lekcji wyjazdowych (najczęściej w region Beskidów) - prezentacja folkloru karpackiego w pracowniach artystów ludowych i izbach regionalnych w Karpatach. Dzieci dowiadują się m.in. skąd się wzięły parzenice na góralskich portkach, kim byli juhasi, skąd pochodził Janosik, jakimi smakołykami zajadali się zbójnicy karpaccy lub gdzie zbójnicy zakopali swoje legendarne skarby.

Zbójnicko – góralskie prelekcje są spotkaniami dla dzieci i młodzieży w formie posiadów góralskich, gdzie w placówce edukacyjnej lub w tradycyjnej chałupie góralskiej, albo też izbie pracy twórczej, której wystrój stanowi autentyczne zbiory sztuki karpackiej można będzie przez chwilę cofnąć się w czasie – do epoki staropolskiej, w której odnotowano największe nasilenie zbójnictwa ludowego w Karpatach. W ten sposób dzieci i młodzież obcując z żywą tradycją górali karpackich poznają lepiej region Karpat, jego historię, tradycje i zwyczaje karpackich górali.

Prelekcje z tematyki zbójnictwa karpackiego:  

• czym było zbójnictwo

• źródła zbójnictwa ludowego i jego początki (raubritterstwo)

• przyczyny powstania zbójnictwa ludowego

• cechy zbójnictwa i jego organizacja

• kim był hetman zbójnicki, wybór i rola przywódcy zbójnickiego czyli harnasia, rota zbójnickiej przysięgi / zbójnickie zaprzysiężenie

• hetmani zbójniccy (beskidzcy, podhalańscy, wschodniokarpaccy)

• kobiety rozbójnice

• liczebność kompanii zbójnickich

• miejsca schronienia i obozowania zbójników

• cykliczność działalności kompanii zbójnickich

• napady zbójników, podział i ukrywanie łupów zbójnickich

• opieka nad chorymi i rannymi, grzebanie zmarłych zbójników

• organizacja wewnętrzna grupy / normy współżycia i współdziałania w kompanii zbójnickiej

• postawy mieszkańców wsi podkarpackich wobec zbójników

• stosunek ludności góralskiej do zbójników

• przyjmowanie nowych członków do kompanii zbójnickiej

• sposoby organizowania się kompanii zbójnickiej

• struktura społeczna kompanii zbójnickiej

• styl życia zbójników

• zbójnickie rodziny / relacje rodzinne zbójników / zbójnickie frajerki

• wielkopańscy bandyci / przykład idzie z góry / czym różnili się możnowładcy od zbójników

• zabawy zbójnickie • zaopatrywanie się w żywność, broń i odzież

• funkcje stroju zbójników, jak wyglądał zbójnicki strój / kołtun jako zbójnicki talizman

• rodzaje zbójnickich tortur / kim byli harnicy, okrutne czasy XVI, XVII I XVIII wieku, zbójnickie więzienia, tortury, kaźń

• zbójnicka magia

• zbójnicka mowa

• zbójnicka religia

• zbójnickie imiona • relacje karczmarzy i zbójników

• relacje pomiędzy myśliwymi i zbójnikami

• gdzie zakopane są zbójnickie skarby

• co zbójnik wkładał do pyska – czyli o zbójnickich przysmakach

• relacje zbójników i pasterzy

• zwalczanie zbójnictwa góralskiego / powstania chłopskie

• kres zbójnictwa – era austriackiego standrechtu

• zbójnictwo karpackie w literaturze polskiej

• apoteoza zbójnictwa w ludowych legendach

• słynni artyści, poeci, malarze, muzycy o zbójnikach

• muzycy i zbójnicy, obraz zbójników w pieśniach ludowych

• podhalańskie pieśni o Janosiku i zbójnikach

• taniec zbójnicki na Podhalu i na Żywiecczyźnie

• karpackie melodie o zbójnikach, zbójnickie instrumenty muzyczne, zbójnickie nuty, pieśni i wiersze

• zbójnicki mit

• zbójnickie legendy

Najnowszą naszą propozycją są prelekcje pod nazwą:

Góralu, czy ci nie żal ... Wędrówki zarobkowe górali podhalańskich” Opowieść o szlakach zarobkowych i peregrynacjach górali w poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania (od połowy XIX wieku do I wojny światowej) oraz okolicznościach powstania słów  popularnej piosenki Góralu, czy ci nie żal, nawiązującej do wędrówek górali  "za chlebem". Lekcja przeznaczona dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Tatrzańscy zbójnicy. Mit i rzeczywistość”  Zbójnicy otoczeni są nimbem romantycznej legendy i tajemniczości. Zajęcia w formie opowieści  łączącej elementy tradycji i fakty zawarte  w archiwalnych dokumentach wskazują również na współczesne odwołania do zbójnickiej tradycji.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Opowieści o pierwszych osadnikach, plemionach wołoskich, zwyczajach pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju góralskim, przeplatane są grą na różnych instrumentach ludowych, pokazem tańca góralskiego i humorem góralskim. Zakres tematyki i dowcip dostosowany będzie do wieku słuchaczy, a ilustracją do góralskich opowieści są bogate zbiory oryginalnych strojów górali, instrumentów muzycznych, sprzętów pasterskich i gazdowskich.

Dopełnieniem zbójnicko – góralskiej opowieści są bardzo ciekawe przeźrocza, które ukazują świat barwnych i hyrnych zbójników, postaci związanych z regionem karpackim, tradycyjne budownictwo górali karpackich. Drugą część slajdów stanowią panoramy karpackie - krótka wycieczka z zaznaczeniem ciekawych miejsc związanych ze zbójnikami i okazów flory i fauny na „Szlaku Zbójników Beskidzkich” i „Szlaku Zbójników Karpackich”.

Wiedza na temat zbójnictwa karpackiego w dalszym ciągu jest niewielka. Tematyka zbójnictwa karpackiego jest zapomniana, przemilczana i do dnia dzisiejszego jest tematem tabu, dlatego warto w tym zakresie edukować dzieci i młodzież, aby ich wiedza na temat Karpat i ciekawych historii, które się wydarzyły w tym regionie była zdecydowanie większa.

Cały zbójnicki spektakl trwa od 2 – 3 godzin z jedną przerwą. Każdy z tematów można rozszerzyć na życzenie słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przez rdzennych górali, którzy z dziada pradziada kultywują obyczaje, tradycje góralskiego życia i jego zasad, pasterstwa i muzykowania. Regionalny show dla dzieci i młodzieży, upłynie szybko i z wielką korzyścią dla poszerzenia horyzontów wiedzy na temat regionu karpackiego.

Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.

Ciymnom nockom se chodzali,

Chłopcy w duzyk Tatrak zbójowali,

W turniak dokoła przy watrze,

W skolistej jaskini siodowali.

Za udział w zbójnicko – góralskich lekcjach edukacyjnych są przewidziane zbójnickie gadżety, nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie oraz zbójnicki dukat promujący „Szlak Zbójników Karpackich”– na szczęście! Na specjalne życzenie istnieje możliwość zrobienia „zbójnickich glejtów pamiątkowych” dla uhonorowania najbardziej aktywnych dzieci podczas zbójnickiej lekcji edukacyjnej.

Wszystkie informacje na temat góralsko – zbójnickiej akcji dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych, znajdą się na stronie www.karpackigazda.pl

Jeżeli chcecie Państwo aby dzieci i młodzież spędziła miłe, niezapomniane i pouczające chwile w towarzystwie Karpackich Zbójników i górali serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, którą przygotował dla Państwa „Karpacki Gazda”.

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualna kalkulacją!

Skorzystanie z usługi i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Góralskiej Agencji Eventovej GÓRALOMANIA.PL pod nr tel./fax 33 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

blachaprzewodnikbeskidzki

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!

 

Zarezerwuj Karpackiego Gazdę

joomla template 1.6
Loading...